side_banner

Nyheder

BASF vil skære over 2500 positioner globalt;ser ud til at spare omkostninger

BASF SE annoncerede konkrete omkostningsbesparende foranstaltninger med fokus på Europa samt foranstaltninger til tilpasning af produktionsstrukturerne på Verbund-stedet i Ludwigshafen (på billede/filfoto).Globalt forventes tiltagene at reducere omkring 2.600 stillinger.

LUDWIGSHAFEN, TYSKLAND: Dr. Martin Brudermuller, bestyrelsesformand, BASF SE annoncerede ved virksomhedens seneste resultatpræsentation konkrete omkostningsbesparelser med fokus på Europa samt foranstaltninger til tilpasning af produktionsstrukturerne på Verbund-anlægget i Ludwigshafen.

"Europas konkurrenceevne lider i stigende grad af overregulering, langsomme og bureaukratiske tilladelsesprocesser og især høje omkostninger for de fleste produktionsinputfaktorer," sagde Brudermuller."Alt dette har allerede hæmmet markedsvæksten i Europa sammenlignet med andre regioner.Høje energipriser lægger nu en ekstra byrde på rentabiliteten og konkurrenceevnen i Europa."

Årlige omkostningsbesparelser på mere end €500 millioner ved udgangen af ​​2024

Omkostningsbesparelsesprogrammet, som vil blive implementeret i 2023 og 2024, fokuserer på at rettiggøre BASFs omkostningsstrukturer i Europa, og især i Tyskland, for at afspejle de ændrede rammebetingelser.
Ved afslutningen forventes programmet at generere årlige omkostningsbesparelser på mere end €500 millioner i ikke-produktionsområder, det vil sige i service-, drifts- og forsknings- og udviklingsdivisioner (F&U) samt virksomhedscentret.Omkring halvdelen af ​​omkostningsbesparelserne forventes at blive realiseret på Ludwigshafen-anlægget.

Foranstaltningerne under programmet omfatter konsekvent sammenkobling af tjenester i hubs, forenkling af strukturer i divisionsledelse, rettighedsfordeling af forretningstjenester samt øget effektivitet af F&U-aktiviteter.Globalt forventes tiltagene at have en nettoeffekt på omkring 2.600 stillinger;dette tal inkluderer oprettelse af nye stillinger, især i hubs.

Tilpasninger til Verbund-strukturerne i Ludwigshafen forventes at reducere de faste omkostninger med over 200 millioner euro årligt ved udgangen af ​​2026

Udover omkostningsbesparelsesprogrammet implementerer BASF også strukturelle tiltag for at gøre Ludwigshafen-området bedre rustet til den skærpede konkurrence på lang sigt.

I løbet af de seneste måneder har virksomheden gennemført en grundig analyse af sine Verbund-strukturer i Ludwigshafen.Dette viste, hvordan man kan sikre kontinuiteten i profitable virksomheder og samtidig foretage de nødvendige tilpasninger.En oversigt over de store ændringer på Ludwigshafen-stedet:

- Lukning af caprolactam-fabrikken, en af ​​de to ammoniakfabrikker og tilhørende gødningsanlæg: Kapaciteten på BASF's caprolactamfabrik i Antwerpen, Belgien, er tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen på det fangede marked og handelsmarkedet i Europa fremover.

Produkter med høj værditilvækst, såsom standard- og specialaminer og Adblue®-forretningen, vil være upåvirket og vil fortsat blive leveret via det andet ammoniakanlæg på Ludwigshafen-anlægget.
- Reduktion af produktionskapaciteten for adipinsyre og lukning af fabrikkerne for cyclohexanol og cyclohexanon samt soda: Produktionen af ​​adipinsyre i joint venturet med Domo i Chalampé, Frankrig, forbliver uændret og har tilstrækkelig kapacitet – i det ændrede markedsmiljø – at forsyne virksomheden i Europa.

Cyclohexanol og cyclohexanon er forstadier til adipinsyre;sodavandsanlægget bruger biprodukter fra adipinsyreproduktionen.BASF vil fortsætte med at drive produktionsanlæggene til polyamid 6.6 i Ludwigshafen, som har brug for adipinsyre som forløber.

- Lukning af TDI-anlægget og precursoranlæggene til DNT og TDA: Efterspørgslen efter TDI har kun udviklet sig meget svagt især i Europa, Mellemøsten og Afrika og har været væsentligt under forventningerne.TDI-komplekset i Ludwigshafen har været underudnyttet og har ikke levet op til forventningerne med hensyn til økonomisk præstation.
Denne situation er yderligere forværret med kraftigt øgede energi- og forsyningsomkostninger.BASF's europæiske kunder vil fortsat være pålideligt forsynet med TDI fra BASF's globale produktionsnetværk med fabrikker i Geismar, Louisiana;Yeosu, Sydkorea;og Shanghai, Kina.

I alt vil 10 procent af aktivets genanskaffelsesværdi på stedet blive påvirket af tilpasningen af ​​Verbund-strukturer - og sandsynligvis omkring 700 positioner i produktionen.Brudermuller understregede:
”Vi er meget sikre på, at vi vil kunne tilbyde de fleste af de berørte medarbejdere ansættelse i andre anlæg.Det er i høj grad i virksomhedens interesse at beholde deres brede erfaring, især da der er ledige stillinger og mange kolleger går på pension i løbet af de næste par år.”

Foranstaltningerne vil blive implementeret trinvist ved udgangen af ​​2026 og forventes at reducere de faste omkostninger med mere end €200 millioner om året.

De strukturelle ændringer vil også føre til en betydelig reduktion i efterspørgslen efter el og naturgas på Ludwigshafen-området.Som følge heraf vil CO2-emissionerne i Ludwigshafen blive reduceret med omkring 0,9 millioner tons om året.Det svarer til en reduktion på omkring 4 procent i BASF's globale CO2-udledning.

"Vi ønsker at udvikle Ludwigshafen til det førende kemiske produktionssted med lav emission i Europa," sagde Brudermuller.BASF sigter mod at sikre større forsyninger af vedvarende energi til Ludwigshafen-området.Virksomheden planlægger at gøre brug af varmepumper og renere måder at generere damp på.Derudover skal nye CO2-fri teknologier, såsom vandelektrolyse til fremstilling af brint, implementeres.

Med selskabets prioriteter for brug af kontanter og i lyset af de dybtgående ændringer i den globale økonomi i løbet af 2022, har bestyrelsen for BASF SE endvidere besluttet at afslutte aktietilbagekøbsprogrammet før tid.Aktietilbagekøbsprogrammet var beregnet til at nå et volumen på op til €3 milliarder og være afsluttet senest den 31. december 2023.


Indlægstid: 20-03-2023